Wkłady kominowe.

Dążenie do oszczędności energii i ochrony środowiska naturalnego doprowadziło do udoskonalenia generatorów ciepła. Obecnie wprowadza się w większości przypadków kotły grzewcze
z niskimi temperaturami spalin, małymi mocami i optymalną techniką spalania. Rozwój w tym kierunku wywiera zasadniczy wpływ na funkcjonowanie komina, ponieważ zachodzi zmiana najważniejszych parametrów spalin.Większa zawartość wody w spalinach spowodowana przejściem z paliwa stałego (węgiel,
koks) na olej i gaz,
*wyższa temperatura skraplania pary wodnej zawartej w spalinach, przez:
- wyższą zawartość CO2 (dwutlenek węgla)
- przejście z paliwa stałego na olej i gaz,
* zmniejszony strumień masy spalin przez:
- zmniejszenie mocy kotłów,
* niskie i zmienne temperatury masy spalin przez:
- optymalne wykorzystanie kotła,
- palniki modulowane lub dwustopniowe
- zmieniony sposób pracy kotła przez zmianę z pracy ciągłej paleniska na przerywaną lub modulowaną.
Rozwój techniki grzewczej jest przyczyną rosnącej liczby zniszczeń
starych, masywnych kominów murowanych. Stary komin nie jest dostatecznie dogrzany, co powoduje wykraplanie się skroplin
na jego zimnych ściankach.
Jednościenne wkłady kominowe wykonane są ze stali szlachetnej o grubości ścianek 0,5 - 1,0 w zależności od średnicy wkładu.
Rury ze szwem spawane są metodą TIG „do czoła”,
z obustronną argonową osłoną spawu. Poszczególne elementy posiadają cylindrycznie roztłoczone końcówki (kielichy), które przez odpowiednie dopasowanie średnic umożliwiają łączenie typu
„kielich -nypel”.
Zastosowanie tego rodzaju wkładu gwarantuje wieloletnią żywotność systemu odprowadzania spalin.