Oferujemy szeroki wybór ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, od instalacji sprzętu i okresowych inspekcji, a także obsługi awarii, a na całą pracę udzielamy gwarancji. Mamy lata doświadczeń i zaangażowanych pracowników, którzy wiedzą dokładnie, jak zapewnić usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych. Nasi technicy są doświadczeni, wydajni i zawsze profesjonalni. Otrzymasz wysokiej jakości usługę pełną dbałości o szczegóły oraz z dokładnymi i jasnymi wycenami.

System Ogrzewania Fazowego FERIS to zupełnie nowa technologia ogrzewania
płaszczyznowego w postaci paneli podtynkowych oraz ściennych, w których zachodzi zjawisko
przemiany fazowej - efektem końcowym jest idealny komfort cieplny oraz bezkonkurencyjne
oszczędności eksploatacyjne w ogrzewaniu pomieszczeń.

Ogrzewania ścienne cieszą się stale rosnąca popularnością z powodu uzyskiwania wysokiego komfortu cieplnego, nieosiągalnego przy innych systemach grzewczych, ujemnej jonizacji powietrza, jak również wyeliminowania zjawiska
krążenia kurzu i alergenów. Tego typu ogrzewanie działa na zasadzie promieniowania cieplnego a
nie konwekcji jest to najbardziej naturalny oraz najzdrowszy sposób ogrzewania dla organizmów
żywych. Zapewnia dużo korzystniejsze warunki komfortu termicznego, ponieważ ogranicza
chłodzące oddziaływanie ścian. System ten poprawia również warunki higieniczne pomieszczenia.
Wyobraźmy sobie zimowy, ale słoneczny dzień w górach. Niektórzy jeżdżą na nartach a tuż obok
inni się opalają ?!? Temperatura powietrza jest przecież poniżej zera ! Jak to możliwe ? Drugi
przykład: chłodny jesienny poranek, słońce jest jeszcze nisko nad horyzontem, ale już mocno
grzeje. Ludzie chętnie wychodzą z cienia, aby ogrzać się na słońcu. Ale dlaczego ? Przecież
temperatura powietrza jest wszędzie taka sama. Dzieje się tak dlatego, że to promienie słońca ich
grzeją a nie powietrze, a temperatura powietrza w tym przypadku ma drugorzędne znaczenie.
Ogrzewania ścienne znane są w Europie od wielu lat i zyskują coraz większą popularność wśród
inwestorów. Wszystkie dotychczasowe rozwiązania ogrzewania ściennego były oparte na różnych
rurkach hydraulicznych, przez które przepływał czynnik grzewczy - woda kotłowa lub glikol.
Podobnie jak słońce - nagrzewa ludzi, przedmioty nie nagrzewając powietrza. Oznacza to, że
względnie niskie temperatury powietrza są rekompensowane przez promieniowanie cieplne
zapewniając pożądany komfort termiczny. Zasadą działania dla tego systemu jest przekazanie
ciepła do pomieszczenia w postaci subtelnego promieniowania przyjaznego dla mieszkańców.
Promieniowanie cieplne jest najbardziej naturalną formą ogrzewaniaSystem FERIS stanowi przełom w ogrzewaniu pomieszczeń, ponieważ podtynkowych paneli grzewczych oraz ściennych paneli grzewczych nie wypełnia woda. Jest to pierwszy system ogrzewania ściennego, gdzie pod warstwą tynku na murach nie ma krążącej wody.

Ogrzewanie FERIS wykorzystuje zupełnie nowe zasady w ogrzewaniu pomieszczeń. Dzięki przemianie
fazowej, która zachodzi wewnątrz elementów grzewczych, zmniejszamy diametralnie pojemność
wodną w układzie hydraulicznym budynku o 80%. Czyli woda nie ogrzewa pomieszczeń, jej
zadaniem jest dostarczenie ciepła do paneli podtynkowych lub ściennych. One same zaczynają
grzać dzięki swojej innowacyjnej technologii. Panel grzewczy systemu FERIS zbudowany jest z
dwóch części: kolektora dolnego, wykonanego z stopu miedzi przez który przepływa woda kotłowa,
oraz emiterów o dużej przewodności cieplnej w których zachodzi reakcja przemiany fazowej.
Istotą systemu jest to, że wcześniej podgrzana w kotłowni woda stanowi medium transmisyjne,
które dostarcza ciepło do rdzenia panelu. Ciepła woda wywołuje zjawisko fizyczne, dzięki któremu
panel zaczyna grzać. Czas całego zjawiska od momentu dostarczenia ciepłej wody kotłowej do
kolektora dolnego panelu grzewczego a osiągnięciem przez niego temperatury jaką ma woda w
systemie centralnego ogrzewania trwa kilka sekund. Woda, która krąży w układzie hydraulicznym
budynku nie ogrzewa pomieszczeń. Jej rola polega zupełnie na czymś innym. Przekazuje ona
ciepło do paneli, przepływa przez ich kolektor dolny. Przekazane ciepło wzbudza w nich reakcję
fizyczną przemianę fazową i zaczynają one grzać a zatynkowana ściana promieniować ciepłem.
W przypadku tradycyjnego ogrzewania z grzejnikami konwekcyjnymi, większość ciepła
przekazywana jest do pomieszczenia na drodze konwekcji. Grzejniki ogrzewają przede wszystkim
powietrze, natomiast przegrody budowlane (ściany, podłoga, sufity) mają zazwyczaj niższą
temperaturę. Dotyczy to przede wszystkim przegród zewnętrznych. Ponieważ człowiek wymienia
ciepło zarówno na drodze konwekcji z otaczającym go powietrzem, jak i na drodze promieniowania
z przegrodami budowlanymi, dlatego na odczucie komfortu cieplnego ma wpływ zarówno
temperatura powietrza jak również średnia temperatura przegród budowlanych. W pewnym
zakresie przyjmuje się, że istnieje równoważność tych temperatur, tzn. niższą temperaturę
przegród można skompensować podwyższając odpowiednio temperaturę powietrza. Jednak
najlepsze warunki otrzymuje się w przypadku, gdy temperatura przegród nie odbiega zbytnio od
temperatury powietrza. Latem odczuwamy komfort cieplny przy niższej temperaturze powietrza
wewnętrznego niż zimą. Dzieje się tak, ponieważ ściany mają zazwyczaj wyższą temperaturę.
Zimą można uzyskać podobną sytuację przy zastosowaniu ogrzewania ściennego. Jeśli
ogrzewanie zostanie zainstalowane w ścianach zewnętrznych, wówczas ich temperatura będzie
wyższa niż temperatura powietrza. Zachowując komfort cieplny przy ogrzewaniu ściennym
temperatura powietrza może być obniżona o 2-4 C. Uwzględniając założenia, że dla ogrzewania
tradycyjnego temperatura w pomieszczeniu wynosi 20 C, przy ogrzewaniu ściennym 16 C.
Obniżenie temperatury w pomieszczeniu ma również istotny aspekt higieniczny, ponieważ przy
temperaturze powietrza powyżej 22-24°C wzrasta istotnie ryzyko podrażnienia błony śluzowej.
Również podobną korelację znaleziono pomiędzy występowaniem syndromu chorego budynku
(ang. Sick Building Syndrome) i podwyższoną temperaturą powietrza wewnętrznego. Ogrzewania
niskotemperaturowe powodują w mniejszym stopniu podrażnienia oczu, choroby gardła i błony
śluzowej, niż ma to miejsce w przypadku ogrzewania tradycyjnego - konwekcyjnego.


Warunki komfortu cieplnego, wpływ na warunki higieniczne:


Mniejsza cyrkulacja powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu powoduje zmniejszenie ilości
cząstek zawieszonych. Również ryzyko rozwoju pleśni na ogrzewanych ścianach jest dużo
mniejsze z uwagi na znaczne obniżenie wilgotności względnej w warstwie granicznej ściany.
Wdychanie kurzu może powodować reakcje alergiczne, przy czym decydująca w tym przypadku
jest nie ilość cząstek, lecz ich rodzaj.Przy temperaturze 55°C zaczyna się proces suchej destylacji kurzu,
w wyniku którego cząstki stają
się większe i bardziej drażniące. Dlatego ogrzewanie fazowe FERIS powoduje mniejsze reakcje
alergiczne w porównaniu do instalacji tradycyjnych (cząstek kurzu jest mniej i są one mniej
agresywne).
Ogrzewanie fazowe jest ogrzewaniem, które emituje jony ujemne, tworząc, przyjazny, zdrowy
mikroklimat, zachowując jednocześnie wymierne korzyści eksploatacyjne. Badania wpływu
jonizacji na organizmy żywe pokazały, że poprawę samopoczucia i uczucie świeżości powodują
jony ujemne, natomiast pyły i bakterie zawierają jony dodatnie. W pomieszczeniach z
ogrzewaniem grzejnikowym wzrasta liczba jonów dodatnich co powoduje odczucie duszności i
wysuszania dróg oddechowych. Stwierdzono także, że przetłaczanie powietrza przez metalowe
przewody wentylacyjne i metalowe nagrzewnice powoduje zmniejszenie liczby jonów ujemnych
proporcjonalnie do prędkości przepływu temperatury płaszczyzn grzejnych i wilgotności powietrza.
Naturalnym dla człowieka jest powietrze zjonizowane ujemnie zapewniające jednocześnie komfort
cieplny. To wszystko zapewnia Ogrzewanie Fazowe FERIS.
Grzejniki ścienne to ściany z zamontowanymi na nich elementami grzejnymi - w postaci paneli
podtynkowych oraz ściennych. W tym przypadku nie jest wymagana warstwa izolacji, można
umieszczać panele grzewcze bezpośrednio na ścianie. Grubość tynku powinna wynosić co
najmniej 1,5 cm, bez względu na rodzaj wykorzystanej zaprawy tynkowej.
Walory zdrowotne
Podtynkowe panele oraz ścienne panele grzewcze